Route Punterrace

Punterrace 2025

Punterrace 2023 Blokzijl Stage 1
Klik op de foto voor een grotere weergave
Punterrace 2023 Blokzijl Stage 2
Klik op de foto voor een grotere weergave

26 april 2025

De Mattenschippers Punterrace vergt van deelnemers zeilvaardigheid, tactisch inzicht en doorzettingsvermogen. Op zaterdag 26 april 2025  wordt in de kop van Overijssel de vierentwintigste Mattenschippersrace gehouden.

Sinds 2003 zijn er punters die in hun eigen klasse de Mattenschippers Punterrace varen. Naar mate er meer punters meevaren is het wedstrijd element toegenomen, wat niet wegneemt dat een dag “punteren” samen met tjalken , skutsjes en klippers mooie “plaatjes” oplevert. Ook de route, er wordt gevaren over meren, kanalen, grachten en sloten, doet aanspraak op alle puntervaardigheden, zoals zeilen, roeien, bomen en jagen. Kortom de gelegenheid om de krachten weer eens te meten.

Route

Om de wedstrijd aantrekkelijker te maken zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 1. De route start:
  • richting Vollenhove
  • Kadoelen
  • Zwarte Water naar Zwartsluis.
  • 1ste finishplaats voor de brug naar de Arembergersluis. Daar ligt het finishschip waar de 1ste finishtijd genoteerd wordt.
  • Onder de brug door varen en verzamelen voor de sluis.
  • Uiterlijk 1 uur na finish van de 1ste punter wordt er gezamenlijk geschut, waarna de 2de start op een dan aangegeven plek plaatsvindt.
  • Punters die meer dan 1 uur later de 1ste finishplaats bereiken, kunnen gelijk schutten en doorvaren. Van deze punters wordt geen 1ste finishtijd genoteerd.
 1. De route gaat vervolgens
  • over de Arembergergracht
  • via de Oostelijke Wetering
  • naar de Schutsloterwijde
  • onder de Belterweg door via de Schutsloot
  • naar de Belterwijde
  • daar aangekomen stuurboord uit onder de N334 door de Beukersgracht op
  • daar bakboord uit richting Blauwe Hand
  • daarna de Beulakerwijde op
  • via de Walengracht
  • richting Jonen
  • vervolgens via het Giethoornse Meer
  • en de Valse Trog naar de 2de finish plaats: de camping van Blokzijl.

 

Daar wordt de 2de finishtijd genoteerd en opgeteld bij de eerste tijd om tot een totaal uitslag te komen.

Van de punters die meer dan 1 uur na de 1ste punter in Zwartsluis gearriveerd waren, is de finishtijd bij de camping van Blokzijl gelijk aan de totaaltijd.

Reglement

 • Er wordt door maximaal 2 mensen gevaren in de wedstrijd. Meer mag
  uiteraard, maar dan wordt er gevaren buiten mededinging.
 • Zoals eerder gemeld, kan er geroeid, geboomd, gejaagd en gezeild worden.
  • Uitzonderingen hierop zijn:
   • het Zwarte Meer/Zwarte Water vanaf de Kadoelen tot aan de brug van Zwartsluis
   • de Belterwijde richting De Blauwe Hand
   • de Beulakerwijde en het Giethoornse Meer.
   • Daar mag alleen gezeild worden vanaf de plek dat er de betonning ligt van de geulen. Dus bomen, roeien en jagen overal toegestaan uitgezonderd de bovengenoemde meren.
 • Indien de wind vanuit een richting komt dat er “andersom” beter gezeild kan worden, wordt er gestart richting Valsche
  Trog, Giethoornse Meer. Dan is de 1ste finish plaats op een nader te bepalen plaats noordelijk van de Aremberger sluis. De schut en start procedure is dezelfde maar dan op het Zwarte water.
 • Vragen en inlichtingen:
  • Jurgen Huizinga
  • Kalenberg
  • 0561-478070 / 06-51060831
  • maupiekruudoorn@gmail.com

Schipperspalaver 2025

Vrijdag 25 april 2025

Aanvang schipperspalaver 20:00 uur

Aanvang bepalen startvolgorde 21:00 uur

Mattenschippersrace 2025

Zaterdag 26 april 2025

Aanvang race zware klasse tussen 07:30 en 08:00 uur

Aanvang race lichte klasse 7 kwartier na de zware klasse.

Aanvang prijsuitreiking 21:00 uur; Locatie volgt.

Schipperspalaver 2023

Vrijdag 28 april 2023

Aanvang schipperspalaver 20:00 uur

Aanvang bepalen startvolgorde 21:00 uur

Mattenschippersrace 2023

Zaterdag 29 april 2023

Aanvang race zware klasse tussen 07:30 en 08:00 uur

Aanvang race lichte klasse 7 kwartier na de zware klasse.

Aanvang prijsuitreiking 21:00 uur; Locatie volgt.

deel deze route